Hanke-info

Muuttuva Lähiö + Lähiöpride

Lähiöblogi on Tampereen yliopiston Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa ja Aalto yliopiston ja Turun yliopiston Lähiöpride -hankkeiden yhteinen blogi. Hankkeiden tutkijat avaavat puheenvuoroissaan lähiötä käsitteenä ja ilmiönä sekä kommentoivat ajankohtaista lähiöistä käytävää keskustelua. 

Molemmat hankkeet tähtäävät lähiöiden kestävään korjaamiseen ja rakennetun ympäristön ja maisemallisten arvojen tunnistamiseen yhteistyössä asukasyhteisön kanssa.

Hankkeet kuuluvat ympäristöministeriön lähiöohjelmaan 2020–2022, ja niiden rahoittaja on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa

Tutkimuksen pääkysymykset koskevat erityyppisten lähiöiden tiivistämistä ja tiivistämisen vaikutuksia viherympäristöön, asuntokantaan ja kohtaamispaikkoihin sekä lähiöiden merkitystä suomalaisille kaupungeille.

Merkittävä osa kasvukeskusten laajenemisreservistä sijaitsee 1950–1980-lukujen lähiöiden muodostamilla esikaupunkialueilla. Lähiöt ovat rakenteeltaan eli morfologialtaan hankalia tiivistämisen kohteita. Tiivistäminen tuottaa usein ratkaisuja, jotka muokkaavat lähiökokonaisuuksia voimakkaasti.

Tampereen yliopiston Muuttuva lähiö -hankkeessa etsitään keinoja säilyttää lähiörakenteen keskeiset arvot kaupunkialueita tiivistettäessä. Tätä varten tutkitaan lähiötypologian näkökulmasta erilaisia lähtötilanteita ja tavoitteita. Erityisinä tarkastelu­kohteina ovat viherympäristöjen, asuntokannan ja kohtaamispaikkojen kehittäminen. Lisäksi sovelletaan metamorfologista toiminnan, liikkumisen ja merkitysten tarkastelua. Tutkimuksen yleisempänä tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten lähiörakentamisen alkuperäiset ihanteet ja ratkaisumallit suhteutuvat nykyisen kaupunki­suunnittelun käsityksiin ja tavoitteisiin.

Yhteistyökaupunkina olevasta Espoosta on valittu tutkittavaksi viisi typologisesti erilaista ja edustavaa esimerkkitapausta, joita tarkastellaan eri näkökulmista. Tutkimus tuottaa monipuolista yleistettävää tietoa eri tilanteisiin sopivista tiivistämisen ratkaisumalleista.

Avainsanat: esikaupungit; lähiöt; asuinalueet; kaupunkisuunnittelu; täydennysrakentaminen; luonnonympäristö

Hankkeen viralliset sivut

Seuraa hanketta Instagramissa!

Lähiöpride – Lähiöympäristöt ja arkkitehtuuri identiteettien rakennusaineena

Lähiöpriden tavoitteena on edistää lähiöympäristöjen kestävää korjaamista tunnistamalla niiden arvotekijöitä asukkaille ja osallisille.  Tutkimme hankkeessa lähiöihin liitettyjä mielikuvia sekä lähiöiden arkkitehtuuria ja maisema-arkkitehtuuria lähiöidentiteettien rakennusaineena. Hankkeessa halutaan vaikuttaa keskusteluun lähiöiden ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden tulevaisuudesta nostamalla esiin erilaisia lähiöympäristöihin liittyviä käyttämättömiä potentiaaleja, näkökulmia tai ilmiöitä.

Mielikuvia lähiöistä tuotetaan pääosin muualla kuin itse lähiöissä. Sen vuoksi on tärkeää ymmärtää asukkaiden ja osallisten ohella myös lähiöiden arkitodellisuuden ulkopuolella tuotettavia näkökulmia ja pohtia, miten niihin voitaisiin vaikuttaa. Kysymme, minkälaisia mielikuvat lähiöistä ovat, ketkä niitä tuottavat, minkälaisen sidos tällä on rakennettuun ympäristöön ja miten niillä perustellaan lähiöiden säilyttämistä, täydennysrakentamista tai purkamista.

Hankkeen tapaustutkimus Espoon Matinkylässä vie konkretiaan lähiöiden kulttuuristen resursseihin hyödyntämismahdollisuuden kaupunkisuunnittelussa. Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus toteutuvat tutkimusartikkeleina, yleistajuisena keskustelualoitteena sekä suunnitteluun ja paikallisyhteisöille suunnattuina työpajoina.

Avainsanat: lähiömielikuvat; lähiöympäristö; lähiöindentiteetti; lähiödiskurssit

Hankkeen viralliset sivut